Alessandra Op De Beeck

Alessandra Op de Beeck volgde haar opleiding klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en studeerde in 2016 af met onderscheiding. Vanaf haar thesis ‘Veranderingen in temperamentsdimensies bij bariatrische chirurgie’ is er een bijzondere interesse gegroeid in het begeleiden van patiënten die obesitaschirurgie ondergaan. Sinds 2018 werkt ze in de obesitaskliniek van Dendermonde en spitst ze zich toe op voor- en natrajecten bij bariatrie.

De psychologen staan in voor screening bariatrische chirurgie, opvolging na chirurgie, individuele begeleiding en het groepsprogramma. Binnen deze sessies focussen we voornamelijk twee grote luiken:

Het nagaan van gedragsverandering en het bekijken van jouw omgang met problemen en stress en de invloed daarvan op jouw eetgedrag. Bij de gedragsverandering gaan we vooral kijken naar jouw huidige gewoontes om deze in samenspraak een nieuwe vorm te geven tot door jouw gewenste gewoontes. Dit kan gaan over beweging en snoepgedrag bv.

Daarnaast gaan we jouw emoties bekijken en hoe je hiermee omgaat. Wat lokt die emotie uit en hoe zou je hier anders mee willen omgaan? We kunnen jou dan tips en technieken meegeven om dit aan te passen.

Tot slot zijn ook andere psychologische klachten die een invloed hebben op jouw eetgedrag, bespreekbaar in deze sessies.

  • Psychologische ondersteuning
  • xxx
  • Psychologische ondersteuning
  • xx
  • Psychologische ondersteuning

De raadpleging vindt plaats op woensdagvoor-en namiddag.

  • Psychologische ondersteuning