Voor de operatie

Voor de operatie

Multidisciplinaire aanpak

In Obesitaskliniek Dendermonde hebben we een multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat er verschillende behandelingsmethodes zijn en dat u begeleidt wordt door verschillende disciplines die in teamverband samenwerken.

Uw BMI-waarde en eventuele gezondheidsproblemen bepalen de behandeling van uw overgewicht. Dit kan gaan van een conservatieve behandeling tot een chirurgische behandeling of een combinatie van beiden.

Preoperatief doorloopt de patiënt een intaketraject. Als eerste vindt er een gesprek plaats met de obesitasverpleegkundige, endocrinoloog of de chirurg. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over obesitas, de gezondheidsrisico´s , noodzakelijke onderzoeken en de verschillende chirurgische en niet-chirurgische behandelingen.

Na het intakegesprek volgen er een aantal onderzoeken en een gesprek met een diëtiste, psycholoog, endocrinoloog (hormoonarts) en de chirurg. Daarna zullen alle bevindingen worden besproken in een groepsoverleg waarvoor de huisarts ook wordt uitgenodigd. Hierna krijgt u een definitief advies. Gedurende het hele proces kunt u vragen stellen en bedenktijd nemen over het voorgestelde traject en de definitieve behandeling.

Behandeling van obesitas

De behandeling van obesitas bestaat uit verschillende methodes.
Er is een conservatieve of niet-chirurgische aanpak die focust op een aanpassing van de voedingsgewoonten en lichaamsbeweging, soms gepaard met een medicamenteuze behandeling. Het conservatief programma is gericht op patiënten die geen operatie willen, een operatie wegens bepaalde ziektebeelden niet aankunnen, nog nooit een dieet hebben gevolgd of niet in aanmerking komen volgens de RIZIV-voorwaarden.
Echter indien na herhaaldelijk diëten, in combinatie met regelmatige beweging of sportactiviteiten, geen gewichtsvermindering wordt verkregen gaat de voorkeur uit naar een chirurgische behandeling (mits er wordt voldaan aan de RIZIV-criteria).
Uit verschillende studies is gebleken dat een heelkundige ingreep de grootste kans biedt op een succesvolle en langdurige aanpak van morbide obesitas.

Chirurgische behandeling

Chirurgische behandeling biedt een bewezen:

  • Significante en duurzame gewichtsafname
  • Vermindering of verdwijnen van bijhorende ziekten (comorbiditeit) of klachten
  • Verhoging van de levenskwaliteit
  • Verlenging van de levensverwachting

Niet iedere operatie is geschikt voor iedere patiënt met obesitas.
Afhankelijk van het gewicht, de eetgewoontes en bijhorende ziektes (comorbiditeit) of klachten wordt bepaald welke ingreep het meest efficiënt is.

Contra-indicaties voor een operatie zijn:

  • Zwangerschap
  • Alcoholverslaving of druggebruik
  • Overgewicht als gevolg van een behandelbare ziekte

Pre-operatief dieet

Om de kans op complicaties tijdens de operatie te verkleinen wordt u gevraagd 1 week voor de ingreep een proteïne dieet te volgen. Dit om de lever te verkleinen en de weefsels te ontvetten. Dit zal ruim voor de operatie door de chirurg met u worden besproken.