Niet-operatieve behandeling van overgewicht

In Obesitaskliniek Dendermonde bieden we u verschillende opties aan om tot een optimaal gewicht en een betere levensstijl te komen met als doel een goede gezondheid en een langere levensverwachting. Met een multidisciplinair team zoeken we samen met u welke behandelingsmethoden het best voor u geschikt zijn, afhankelijk van uw medisch profiel, uw mogelijkheden en verwachtingen.

Naast een chirurgisch programma bieden wij u ook de niet-operatieve behandeling van overgewicht.
Het doel van dit programma is via een multidisciplinaire aanpak een gezonde levensstijl en een duurzaam gewichtsverlies te bekomen. Door u kennis en praktische vaardigheden aan te leren, wordt u op weg gezet naar een actievere en gezonde levensstijl. Het niet-chirurgisch programma kan in groep of individueel gevolgd worden.

Naast chirurgische behandelingen en groepsprogramma´s bieden we in Obesitaskliniek Dendermonde ook medicamenteuze behandelingen aan.  Er zijn verschillende middelen beschikbaar.

Medicamenten die zorgen dat m.n. vetten minder goed in het darmstelsel worden opgenomen (Orlistat) en middelen die de eetlust remmen en de verzadiging vergroten (Saxenda of Ozempic).

Belangrijk is het om te realiseren dat obesitas een chronische ziekte is wat betekend dat de medicatie dus ook chronisch (levenslang) moet worden ingenomen. Daarnaast zijn deze medicamenten slechts een hulpmiddel en moet u ze altijd combineren met een gezonde levensstijl.

Doelgroep:

 • Patiënten met een BMI hoger dan 30, maar onder de 35
 • Patiënten met een BMI hoger dan 35 maar
  • die niet voldoen aan de RIZIV-criteria voor een operatie.
  • die geen operatie willen.
  • die medisch gezien een operatie niet aankunnen.
  • met gewichtstoename na een obesitas operatie door verkeerde eetgewoontes en levensstijl.
 • Patiënten die nog nooit een dieet gevolgd hebben.

Voor aanvang:

U krijgt eerst een intakegesprek bij de obesitascoördinator. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over obesitas en de gezondheidsrisico´s. U krijgt algemeen advies over de verschillende behandelingen en de noodzakelijke onderzoeken.

Na het intakegesprek volgen er een aantal onderzoeken en een gesprek met de diëtiste, psycholoog en onze endocrinoloog (hormoonarts). Daarna zullen alle bevindingen worden besproken in een groepsoverleg waarvoor de huisarts ook wordt uitgenodigd. Hierna krijgt u een definitief advies. Gedurende het hele proces kan u vragen stellen en bedenktijd nemen over het voorgestelde traject en de definitieve behandeling.

 

Het programma is gebaseerd op drie pijlers:

Gedragsverandering

Uw zelfredzaamheid wordt verbeterd op vlak van gezonde levensstijl.

Voedingszelfzorg

Aanpassingen aan uw eetgewoonten leiden tot een gezondere levensstijl.

Lichaamsbeweging

Beweging blijft een van de hoekstenen van de behandeling.