SADI en Duodenal Switch

De SADI (single anastomosis duodenal ilealbypass) en de duodenal switch zijn bariatrische ingrepen voor patiënten met extreem overgewicht. In de Obesitas Kliniek Dendermonde worden deze ingrepen alleen verricht bij mensen met super morbide obesitas en na een zeer strenge selectie. Bij deze operatie wordt er een omlegging van het spijsverteringsstelsel gecreëerd door een lange dunne darm lis aan te sluiten op de twaalfvingerige darm. Deze ingrepen hebben een restrictieve werking maar vooral een zeer sterke malabsorptieve werking. Patiënten met een zeer hoog BMI die in aanmerking komen voor deze ingreep krijgen in eerste instantie een sleeve gastrectomie. Door deze operatie zal de patiënt goed afvallen maar vaak blijft het BMI nog boven de 40kg/m2 hangen. In tweede instantie zal dan na 18 maanden een SADI of duodenal switch worden verricht. De ingreep wordt uitgevoerd via een kijkbuisoperatie (laparoscopie).