obesitas

Wat is obesitas?

Obesitas is een ziekte die gekenmerkt wordt door een overdreven ophoping van vet in het lichaam. Sinds 1997 wordt obesitas als een chronische ziekte erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het ontstaat ten gevolge van een disbalans tussen de hoeveelheid opgenomen calorieën en de calorieverbranding. Het is een aandoening die door meerdere factoren bepaald wordt.
Morbide obesitas is een ernstige aandoening die schadelijk is voor het hele lichaam.

risico's obesitas

 

Body Mass Index

BMIBij het inschatten van de ernst van overgewicht wordt vooral gebruik gemaakt van de BMI-waarde (Body Mass Index). Dit is een internationale standaard die bepaalt tot welke gewichtscategorie u behoort en wat het daaraan gekoppelde gezondheidsrisico is. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het BMI, hoe groter het gezondheidsrisico.

BMI Classification
< 18.5 Ondergewicht
18.5 – 24.9 Normaal gewicht
25.0 – 29.9 Overgewicht
30.0 – 34.9 Obesitas klasse I
35.0 – 39.9 Obesitas klasse II
≥ 40.0 Obesitas klasse III

Oorzaken van (morbide) obesitas

Obesitas is een multifactoriële ziekte. Er zijn verschillende oorzaken.

 • Metabolisme: dit is het proces waarbij voeding wordt omgezet in energie. Verstoringen kunnen belangrijke gevolgen hebben op het gewicht.
 • Erfelijke oorzaken: er is een verhoogde kans op overgewicht als er ook familieleden zijn met obesitas. Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol.
 • Infectieuze oorzaken.
 • Eetgewoonten: een ongezond eetpatroon bestaande uit energierijke hoog calorische voeding in combinatie met te weinig activiteit en beweging leidt onvermijdelijk tot obesitas.
 • Gebrek aan lichaamsbeweging: een zittende levensstijl zorgt voor een verminderde verbranding van energie.
 • Omgevingsfactoren
 • Psychologische factoren: psychische stoornissen zijn vaak gekoppeld aan een onevenwichtig eetpatroon.

Risico´s van (morbide) obesitas

Ernstige obesitas gaat gepaard met gezondheidsproblemen die een negatief effect hebben op de levenskwaliteit en uiteindelijk zelfs de levensverwachting van de patiënt. De klachten bij obesitas kunnen worden verdeeld in twee groepen: lichamelijke en psychosociale klachten.

Lichamelijke klachten

 • Hart- en vaatziekten
 • Verhoogde bloeddruk
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Gewrichtsklachten
 • Slaapapneu (overmatig snurken en onrustig slapen)
 • Longziekten
 • Menstruatieklachten
 • Kanker
 • Vruchtbaarheidsstoornissen
 • Galstenen

Psychische klachten

 • Negatief zelfbeeld
 • Depressie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Sociaal isolement
 • Eetstoornissen
 • Angststoornissen
tabel gezondheisrisico's diabetes

Deze grafiek geeft aan in welke mate de gezondheidsrisico´s toenemen bij een stijgende BMI.

risico's obesitas

De gevolgen van obesitas.