Obesitas

Morbide obesitas is een ernstige ziekte die ten koste gaat van de levenskwaliteit, gezondheid en levensverwachting. De aandoening wordt gekenmerkt door een overdreven ophoping van vet in het lichaam.  Het is een chronische ziekte. Dat wil zeggen dat je het levenslang zult meedragen en dat je door de jaren heen steeds meer last gaat krijgen van de slopende bijwerkingen waardoor je uiteindelijk korter leeft.

Morbide obesitas heeft niets te maken met levensstijl, keuzes, karakter, inzet of andere zogenaamde oorzaken zoals zo vaak in de populaire media wordt gesuggereerd. Het is helaas  dan ook niet op te lossen met een dieet of wat meer beweging.

Het is een complexe ziekte die multidisciplinair moet worden behandeld door een gespecialiseerde team.

In het onderstaande filmpje leert u meer over wat obesitas precies is. Bij meer vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen (link contact)

Body Mass Index

Bij het inschatten van de ernst van overgewicht wordt vooral gebruik gemaakt van de BMI-waarde (Body Mass Index). Dit is een internationale standaard die bepaalt tot welke gewichtscategorie u behoort en wat het daaraan gekoppelde gezondheidsrisico is. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het BMI, hoe groter het gezondheidsrisico.

BMI Classificatie
< 18.5 Ondergewicht
18.5 – 24.9 Normaal gewicht
25.0 – 29.9 Overgewicht
30.0 – 34.9 Obesitas klasse I
35.0 – 39.9 Obesitas klasse II
≥ 40.0 Obesitas klasse III

  Obesitas is een multifactoriële ziekte. Er zijn verschillende oorzaken.

  • Metabolisme: dit is het proces waarbij voeding wordt omgezet in energie. Verstoringen kunnen belangrijke gevolgen hebben op het gewicht.
  • Erfelijke oorzaken: er is een verhoogde kans op overgewicht als er ook familieleden zijn met obesitas. Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol.
  • Infectieuze oorzaken.
  • Eetgewoonten: een ongezond eetpatroon bestaande uit energierijke hoog calorische voeding in combinatie met te weinig activiteit en beweging leidt onvermijdelijk tot obesitas.
  • Gebrek aan lichaamsbeweging: een zittende levensstijl zorgt voor een verminderde verbranding van energie.
  • Omgevingsfactoren
  • Psychologische factoren: psychische stoornissen zijn vaak gekoppeld aan een onevenwichtig eetpatroon.

   

  Ernstige obesitas gaat gepaard met gezondheidsproblemen die een negatief effect hebben op de levenskwaliteit en uiteindelijk zelfs de levensverwachting van de patiënt. De klachten bij obesitas kunnen worden verdeeld in twee groepen: lichamelijke en psychosociale klachten:

   • Hart- en vaatziekten
   • Verhoogde bloeddruk
   • Diabetes mellitus (suikerziekte)
   • Gewrichtsklachten
   • Slaapapneu (overmatig snurken en onrustig slapen)
   • Longziekten
   • Menstruatieklachten
   • Kanker
   • Vruchtbaarheidsstoornissen
   • Galstenen
   • Negatief zelfbeeld
   • Depressie
   • Gebrek aan zelfvertrouwen
   • Sociaal isolement
   • Eetstoornissen
   • Angststoornissen

   Deze grafiek geeft aan in welke mate de gezondheidsrisico´s toenemen bij een stijgende BMI.